Περί αμπέλου…

Το αμπέλι ήταν γνωστό από την παλαιολιθική εποχή. Έχουν βρεθεί απολιθώματα οινοφόρου αμπέλου που χρονολογούνται από την ηώκαινη εποχή. Δεδομένου ότι το αμπέλι δεν αντέχει το ψύχος, κατά την εποχή των παγετώνων εγκλιματίστηκε στις παραμεσόγειες περιοχές και στις περιοχές της Κασπίας θάλασσας. Τα αμπέλια ξεκίνησαν να καλλιεργούνται από την εποχή του χαλκού.