Η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και το Ερευνητικό Κέντρο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (ACG-RC) ένωσαν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

Πιστή στο όραμά της για την ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. προχώρησε σε συνεργασία με το
Ερευνητικό Κέντρο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (ACG-RC) με σκοπό τη
διερεύνηση και την κατανόηση των αναγκών των καταναλωτών που θα οδηγήσουν στην
ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Ερευνητικό Πρόγραμμα,
ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας
για τα Τρόφιμα (EIT Food, European Institute of Innovation and Technology for Food) – με
την ΕΙΤ να είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής
χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα Horizon Europe.

Η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και το ACG-RC, συνεργάστηκαν και μέσω των εργαστηρίων
κατανόησαν τις ανάγκες των καταναλωτών για νέα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις
τάσεις της αγοράς. Η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. έθεσε το πλαίσιο των εργαστηρίων
αναφορικά με την παραγωγική διαδικασία και τις διαδικασίες καινοτομίας και μέσα σε
αυτά τα πλαίσια οι καταναλωτές, με την καθοδήγηση των ερευνητών του ACG-RC, είχαν
την ευκαιρία να προτείνουν ιδέες και να συμβάλουν στη δημιουργία νέων προϊόντων. Τα
Εργαστήρια έλαβαν χώρα από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2023.