Με πρόσημο τη βιωσιμότητα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύει 65 εκατ. ευρώ μέχρι το 2025

Με στρατηγικό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη και εστίαση σε τρεις βασικούς πυλώνες (Περιβάλλον – Κοινωνία – Υπευθυνότητα), η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναπτύσσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2024-2026, εκ των οποίων το 50% περίπου θα αφορά σε πράσινες επενδύσεις. Τα αποτελέσματα της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, που παρουσίασε η εταιρεία σε ειδική εκδήλωση στις 12
Δεκεμβρίου καταδεικνύουν με αριθμούς τα επιτεύγματά της για το 2021-2022.
Ως προς τον πυλώνα του Περιβάλλοντος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεσμεύεται για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στην παραγωγή ως το 2030, έχοντας ήδη επιτύχει μείωση στις εκπομπές CO2 κατά 20%, με έτος βάσης το 2018. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της, φροντίζει για την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση υλικών, έχοντας καταφέρει να αξιοποιήσει σε ποσοστό 79,4% ανανεώσιμες πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας. Η εταιρεία συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του όγκου των αποβλήτων, έχοντας επιτύχει την ανάκτησή τους κατά 99,6%, και την εξοικονόμηση πρώτων υλών και
ενέργειας.
Ως προς τον πυλώνα της Κοινωνίας, η εταιρεία κατά τη διετία 2021-2022, εκπόνησε
και υλοποίησε δύο μεγάλα προγράμματα στη Βόρεια Εύβοια και τη Θεσσαλία. Στη Βόρεια Εύβοια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποκατέστησε χρόνια προβλήματα σε δύο σχολεία της περιοχής και συγχρηματοδότησε τη μελέτη του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. Στη Θεσσαλία, όπου υλοποιείται μεγάλο μέρος του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού της εταιρείας και αποτελεί το πλέον ελλειμματικό υδατικό διαμέρισμα στην ελληνική επικράτεια, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υλοποίησε το πρόγραμμα «Νερό για το Αύριο», το οποίο ανέδειξε λύσεις για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη βιώσιμη χρήση του νερού. Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας εκπονήθηκε από την ΕΥ Ελλάδος. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επίδοση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι διαθέσιμες εδώ.