Όμιλος FOURLIS: Ημέρα Εθελοντισμού – Φροντίδα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS και του θεσμού «Ημέρα Εθελοντισμού», που υλοποιείται κάθε χρόνο για τους εργαζόμενους του Ομίλου, το 2023 οργανώθηκαν από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 11 δράσεις εθελοντισμού. Τις δράσεις επέλεξαν στην πλειονότητά τους και τις υλοποίησαν εργαζόμενοι του Ομίλου στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.