Έκθεση φιλοτελισμού με ρεκόρ Γκίνες στα Τρίκαλα

Μια παγκόσμιας σημασίας έκθεση φιλοτελισμού φιλοξενεί το Μουσείο Τσιτσάνη στα
Τρίκαλα. Πρόκειται για την Εκθεση Φακέλων Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας και
Γραμματοσήμων, από τον συλλέκτη – φιλοτελιστή κ. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο. Η έκθεση
περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στον τίτλο: φακέλους με γραμματόσημα πρώτης ημέρας
κυκλοφορίας – κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τους φιλοτελιστές – και γραμματόσημα.
Μάλιστα η συλλογή έχει βραβευτεί με το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες, τον Ιούλιο του 2022, ως
η μεγαλύτερη συλλογή φακέλων πρώτης ημέρας κυκλοφορίας με 13.360 διαφορετικούς
φακέλους με γραμματόσημα, από 350 διαφορετικές ταχυδρομικές υπηρεσίες κρατών.