Παραστάσεις σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας στο Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο, η Πρώτη Σκηνή της χώρας, πιστεύει στην ισότητα και στο δικαίωμα όλων
των ατόμων στην ανεμπόδιστη πρόσβαση σε παραστάσεις, αλλά και τη συμμετοχή τους με
ίσες ευκαιρίες σε θεατρικές δράσεις. Mε την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους» και σε συνεργασία με τη liminal, παρουσιάζει τις παραστάσεις Πινόκιο σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου και Η Προξενήτρα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας.

Οι παραστάσεις θα είναι προσβάσιμες:
● για άτομα με οπτική αναπηρία με Υπηρεσίες Απτικής Ξενάγησης πριν την έναρξη των
παραστάσεων και Ακουστικής Περιγραφής κατά την διάρκειά τους.
● για Κ/κωφά και Βαρήκοα άτομα με ταυτόχρονη Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική
Γλώσσα και SDH Υπέρτιτλους.

Οι προσβάσιμες παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν τις εξής ημέρες και ώρες:
Πινόκιο
● Σάββατο 24 Φεβρουαρίου στις 16:30
● Κυριακή 21 Απριλίου στις 15.00
Μικρό Εθνικό – Παιδική Σκηνή – ΘΕΑΤΡΟ REX – ΣΚΗΝΗ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ»

Η Προξενήτρα
● Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 20:30
● Κυριακή 14 Απριλίου στις 19:00
ΘΕΑΤΡΟ REX – ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

Δείτε ΕΔΩ τα videos προσαρμοσμένα στις παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας :
Πινόκιο
Η Προξενήτρα