Στρατηγική συνεργασία Ερρίκος Ντυνάν – Interamerican

Το Ερρίκος Ντυνάν και ο ασφαλιστικός όμιλος της Interamerican ενώνουν τις δυνάμεις τους,
σε μία στρατηγική συνεργασία που βασίζεται σε κοινούς στόχους και διαμορφώνει ένα νέο
τοπίο για τους ασφαλισμένους ασθενείς. Με τη σύμβαση που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από 01.01.2024, η συνεργασία Ερρίκος Ντυνάν – Interamerican καλύπτει όλα τα περιστατικά δευτεροβάθμιας περίθαλψης (έξοδα νοσηλείας και αμοιβές ιατρών) για το σύνολο των ασφαλισμένων της Interamerican.