Τι να κάνεις στο πρώτο ραντεβού… για να υπάρξει και δεύτερο!

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στις ΗΠΑ, το 47% των ανθρώπων θεωρούν ότι οι δεξιότητες συνομιλίας είναι πιο σημαντικές από την εξωτερική εμφάνιση σε ένα ραντεβού. Είναι λοιπόν πολύ θετικό να είμαστε ομιλητικοί όταν θέλουμε να φανούμε ελκυστικοί σε κάποιον αλλά… ο καταιγισμός ερωτήσεων δεν σημαίνει ότι θα μας εξασφαλίσει δεύτερο ραντεβού, μάλλον το αντίθετο! Η μαγική φράση είναι η ενεργητική ακρόαση: να δείχνετε το ενδιαφέρον σας, να ακούτε πραγματικά τι έχει να σας πει το πρόσωπο που βρίσκεται δίπλα σας, οι ερωτήσεις σας να είναι σχετικές με όσα σας λέει! Είναι σημαντικό να γίνεται διάλογος, όχι να θέτετε ερωτήσεις σαν να κάνετε συνέντευξη! Επίσης, όσοι τολμούν να κάνουν προσωπικές αποκαλύψεις τείνουν να είναι πιο ελκυστικοί. Όταν μοιραζόμαστε εμπειρίες οι άλλοι νιώθουν οικειότητα και μπορούν να ανοιχτούν κι εκείνοι στη συνέχεια. Είναι σημαντικό άλλωστε σε ένα ραντεβού να βλέπουμε ότι έχουμε κοινά με το πρόσωπο που μας ενδιαφέρει.