ΑΒ Climate Hub: Πώς η ΑΒ Βασιλόπουλος προετοιμάζει την εφοδιαστική αλυσίδα κατά της κλιματικής κρίσης

Με γνώμονα τον περιορισμό των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος, η ΑΒ Βασιλόπουλος δημιούργησε το ΑΒ Climate Hub, έναν ιστότοπο της εταιρείας, με στόχο να αφυπνίσει, να ενημερώσει και να προετοιμάσει την εφοδιαστική αλυσίδα για τη διαδικασία παρακολούθησης, στοχοθέτησης και δημιουργίας αναφοράς σχετικά με τη μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος. Στόχος είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του άνθρακα της Κατηγορίας 3 (Scope 3) κατά 37% στο σύνολο της εφοδιαστικής της αλυσίδας έως το 2030 και ταυτόχρονα, μηδενικό αποτύπωμα μέχρι το 2050.

Η δέσμευση της ΑΒ Βασιλόπουλος για μείωση των εκπομπών αερίων του άνθρακα αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας Science Based Target (SBTi). Το SBTi, μια πρωτοβουλία των CDP, UN Global Compact, WWF και World Resources Institute, προτρέπει τους οργανισμούς και τις εταιρείες να θέτουν στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων με επιστημονική προσέγγιση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΑΒ Climate Hub, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφτούν τον ιστότοπο εδώ.