Το φύλο που “κινδυνεύει” περισσότερο από την ΑΙ & τα επαγγέλματα σε άνθηση

Πολλοί βλέπουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως έναν μεγάλο κίνδυνο για τις θέσεις εργασίας. Ποιοι όμως κινδυνεύουν περισσότερο;

Οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως επίσης οι νεότεροι εργαζόμενοι αλλά και οι χαμηλότερα αμειβόμενοι. Σύμφωνα με έκθεση του βρετανικού Ινστιτούτου Ερευνών Δημόσιας Πολιτικής περίπου 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στη Βρετανία θα μπορούσαν να χαθούν από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ειδικότερα, σε μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται οι θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, όπως και οι διοικητικές θέσεις που μπορούν να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Η αλήθεια είναι πως όλο και περισσότερες εταιρίες υιοθετούν τεχνολογίες δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης. Με αυτές τις τεχνολογίες δίνεται η δυνατότητα να αυτοματοποιούνται καθημερινές εργασίες – εργασίες ρουτίνας.

Γιατί όμως απειλούνται περισσότερο οι γυναίκες;

Οι γυναίκες σύμφωνα με την έκθεση αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά περισσότερο, επειδή είναι πιο πιθανό να εργάζονται στα πιο “εκτεθειμένα επαγγέλματα”, όπως είναι οι γραμματειακές και διοικητικές θέσεις εργασίας… Καθήκοντα όπως για παράδειγμα η απογραφή είναι ήδη σε κίνδυνο, και αντιμετωπίζουμε πια το σενάριο να “διαγραφούν” θέσεις εργασίας που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση πελατών κ.α. Ακόμη, στην πορεία του χρόνου ενδέχεται να επηρεαστεί σημαντικά και η εργασία συγγραφής κειμένων και η γραφιστική. Ενώ αρχικά οι θέσεις εργασίας με χαμηλότερο εισόδημα βρίσκονται σε κίνδυνο, στην πορεία το κύμα επέλασης της ΑΙ ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά και πιο καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Η τεχνολογία θα αλλάξει την αγορά εργασίας

Η έρευνα Future of Jobs του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ δείχνει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία, η τεχνολογία θα έχει πρωταρχικό ρόλο στην αλλαγή της αγοράς εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν πως οι νέες τεχνολογίες και η διεύρυνση της ψηφιακής πρόσβασης μπορούν να επιφέρουν την αλλαγή τους. Επιπλέον, σημαντικό αντίκτυπο θα έχει η εφαρμογή προτύπων περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβέρνησης (ESG) στους οργανισμούς τους. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ψηφιακό εμπόριο εκτιμάται πως θα υιοθετηθούν από το 75% των επιχειρήσεων.

Επαγγέλματα σε άνθηση

Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, οι ειδικοί σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης είναι στην κορυφή των αναπτυσσόμενων θέσεων εργασίας. Ακολουθούν οι ειδικοί σε θέματα βιωσιμότητας, οι αναλυτές επιχειρηματικής ευφυΐας και οι αναλυτές ασφάλειας πληροφοριών. Επιπρόσθετα, οι Μηχανικοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και οι Μηχανικοί Εγκατάστασης και Συστημάτων Ηλιακής Ενέργειας συγκαταλέγονται στους ταχέως αναπτυσσόμενους ρόλους, δεδομένου ότι οι οικονομίες στρέφονται προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.