Η Novo Nordisk Hellas συνεχίζει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την Αιμορροφιλία

Η 17 η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας. Στο πλαίσιο αυτό η Novo Nordisk συνεχίζει να ενημερώνει και να προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει ασθενείς, φροντιστές αλλά και όλους όσοι συμβάλλουν στη θετική αλλαγή της ζωής των ατόμων που πλήττονται από την αιμορροφιλία, μέσω του ευρύτερου προγράμματος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης «Changing Haemophilia®».
Η Novo Nordisk παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να υποστηρίζει διαρκώς τα άτομα με
αιμορροφιλία και άλλες σπανιες αιμορραγικές διαταραχές να ζήσουν τη ζωή που επιθυμούν, και μαζί τους να διαμορφώνει το μέλλον και τις εξελίξεις των σπάνιων αιμορραγικών διαταραχών. Η εταιρεία εργάζεται διαρκώς προς την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω της ενίσχυσης της κατανόησης της αιμορροφιλίας στην ευρύτερη κοινωνία, βελτιώνοντας την πρόσβαση στη διάγνωση, την περίθαλψη και τη θεραπεία.
Μέσα από το https://www.changinghaemophilia.com/ ασθενείς και φροντιστές μπορούν να
αντλήσουν πληροφορίες που θα βοηθήσουν και θα κάνουν πιο λειτουργική την καθημερινότητά τους.