Το 30% της ενέργειας που παράχθηκε παγκοσμίως το 2023 προήλθε από ανανεώσιμες πηγές

Είναι η πρώτη φορά που η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα, ξεπέρασε το επίπεδο του 30%.

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε διεθνές επίπεδο, η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές από το 19% το 2020, έφτασε στο 30% και πλέον το 2023. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αλματώδη αύξηση των εγκαταστάσεων ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Τα κράτη δεσμεύτηκαν στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα στα τέλη του 2023, να δράσουν για να τριπλασιαστεί το παγκόσμιο παραγωγικό δυναμικό από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030.