11)Παγκόσμια Ημέρα

12 Μαΐου – Διεθνής Ημέρα Αδελφών Νοσοκόμων