13)παγκόσμια μέρα

25 Μαΐου – Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών