17)παγκόσμιες ημέρες

Παρασκευή 18/6
Ημέρα Βιώσιμης Γαστρονομίας
Flip-Flop Day
International Sushi Day

Σάββατο 19/6
Παγκόσμια Ημέρα Δρεπανοκυττάρωσης
Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της σεξoυαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων
Martini Day
Garfield The Cat Day

Κυριακή 20/6
Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα
World Productivity Day
Vanilla Milkshake Day