11)Μάθε στοιχεία του χαρακτήρα σου με την αριθμολογία!

 

Μαρία Λιουδάκη
Εναλλακτική θεραπεύτρια

Ο Πυθαγόρας, μεγάλος  μυστικιστής και φιλόσοφος,  αποκρυπτογράφησε τη συμπαντική σημασία των αριθμών και μας άφησε κληρονομιά  τον τρόπο που μπορούμε να παίρνουμε πληροφορίες για τη ζωή μας και τον χαρακτήρα μας.

Οι αριθμοί κουβαλούν ενεργειακούς κραδασμούς και έτσι μπορούμε να δούμε γιατί συμβαίνουν κάποια γεγονότα στη ζωή μας καθώς και να αναγνωρίσουμε  περισσότερο τον χαρακτήρα μας σε συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο.

Έτσι, μπορούμε να εντοπίσουμε τις ιδιαίτερες  δυσκολίες και τα μπλοκαρίσματα που μας επηρεάζουν. Η αριθμολογία  λαμβάνει  υπόψη τους προσωπικούς  αριθμούς  γέννησης καθώς και το ονοματεπώνυμο.  Οι δονήσεις των αριθμών  εκφράζουν το τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις  και πώς τις αντιμετωπίζουμε.

Έτσι, προσεγγίζουμε με εναλλακτικό τρόπο το ψυχοδιανοητικό  κομμάτι της ζωής μας  για να στοχεύσουμε στην ισορροπία  του ενεργειακού και  φυσικού επίπεδου ανοίγοντας δρόμο προς τη παρατήρηση.

Η αριθμολογία είναι μια μέθοδος συμβουλευτικής και  αυτογνωσίας! Βελτίωσε τις σχέσεις σου και τον εαυτό  σου! Αντιπροσωπεύει επίσης το κοσμικό δώρο που μας δόθηκε για να εκπληρώσουμε  το πεπρωμένο μας. Μας δείχνει τι ερχόμαστε να μάθουμε και πως να προχωρήσουμε στη ζωή.

Η πυθαγόρεια αριθμολογία δεν είναι μελλοντική πρόβλεψη ούτε μαντεία!

Η Πυθαγόρεια Αριθμολογία είναι μία τέχνη που μας απελευθερώνει από τα δεσμά του υποσυνείδητου νου και με απόλυτη Γνώση της ουσιαστικής μας Ύπαρξης, ακολουθούμε στην εξελικτική πορεία της Ψυχής μας.

 

Μια σύντομη περιγραφή των αριθμών:

Δεν υπάρχει κάποια στάνταρ ερμηνεία για το τι σημαίνει και τι αντιπροσωπεύει ο κάθε αριθμός Εντούτοις σε γενικές γραμμές, αυτό που θεωρεία κοινά αποδεκτό, ιδιαίτερα στη δυτική προσέγγιση είναι το εξής:

1= Ατομικότητα, Επιθετικότητα, Κινεζικό Γιάνγκ

2= Ισορροπία, Ένωση, Δεκτικότητα, Κινεζικό Γιν

3= Επικοινωνία / αλληλεπίδραση, Ουδετερότητα

4= Δημιουργία

5= Δράση, Ανησυχία

6= Αντίδραση / ροή, Ευθύνη

7= Σκέψη / συνείδηση

8= Ισχύς / θυσία

9= Υψηλότερο επίπεδο αλλαγής