Επώδυνα σύνδρομα μετά τη νόσο COVID

Tο επίμονο μετα-COVID σύνδρομο (long post-COVID syndrome) είναι μια παθολογική οντότητα, η οποία περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), συμπτώματα που διαρκούν τουλάχιστον 2 μήνες και δεν βρίσκεται άλλη αιτία που να δικαιολογεί την εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων.
Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συνεχιζόμενων συμπτωμάτων και μπορεί να διαρκέσει από ημέρες έως και έτη.

Ο χρόνιος πόνος σε διάφορα σημεία του σώματος – είναι ένα άτυπο σύμπτωμα μετά τον COVID-19 και εμφανίζεται συχνότερα σε ανθρώπους που νόσησαν βαριά από COVID-19 ή και ασχέτως εμφάνισης ή βαρύτητας συμπτωματολογίας.
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς και οι ασθενείς με περισσότερες υποκείμενες διαταραχές, ιδιαίτερα Αρτηριακή Υπέρταση, έχει αποδειχθεί ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για χρόνιο πόνο μετά από θεραπεία για τον κορονοϊό.
Έχει αποδειχτεί ότι εμφανίζονται διάφορα είδη χρόνιου πόνου μετά από λοίμωξη από COVID-19. Αναζητήθηκε όλη η διαθέσιμη βιβλιογραφία – των τελευταίων 2 ετών – σχετικά με τον χρόνιο πόνο, τον μακροχρόνιο πόνο στους όρχεις, την κεφαλαλγία και τον πόνο στο στήθος σε ασθενείς μετά από λοίμωξη από SARS-CoV-2.

Πόνος στους όρχεις
Αναφέρονται περιπτώσεις άτυπου κοιλιακού και μακροχρόνιου πόνου στους όρχεις σε ασθενείς μετά από μόλυνση με SARS-CoV-2.

Έχει προταθεί ότι η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων του μετατρεπτικού ενζύμου 2 της αγγειοτενσίνης (ACE2) στους ιστούς των νεφρών και των όρχεων μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση του επιπολασμού του μακροχρόνιου πόνου στους όρχεις σε ασθενείς με COVID-
19.
Ο SARS-CoV-2 φαίνεται να έχει ισχυρή συγγένεια με τους υποδοχείς του μετατρεπτικού ενζύμου ACE2, χρησιμεύοντας ως μονοπάτι για την είσοδο του ιού στα ανθρώπινα κύτταρα.

Χρόνιος πόνος των αρθρώσεων
Παρόμοια με τον μακροχρόνιο πόνο στους όρχεις, ο χρόνιος πόνος των αρθρώσεων είναι ένα άλλο άτυπο σύμπτωμα μετά τον COVID-19 που θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.
Έχει προταθεί ότι η μυική αδυναμία του ασθενούς μπορεί να σχετίζεται με τον πόνο που σχετίζεται με τις αρθρώσεις, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει να εξηγηθεί γιατί ο χρόνιος πόνος στον ώμο ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος σε ασθενείς που παρακολουθήθηκαν στη
ΜΕΘ για θεραπεία κορονοϊού.

Κεφαλαλγία
Είναι ένα οξύ σύμπτωμα κατά τη διάρκεια της μόλυνσης και επίσης έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα πιθανό μακροπρόθεσμο πρόβλημα μετά την οξεία φάση της λοίμωξης με COVID.

Πόνος στο στήθος
Υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι επίμονα καρδιακά συμπτώματα όπως πόνος στο στήθος, αίσθημα παλμών και ταχυκαρδία για έως και 6 μήνες – υποδηλώνουν υποκείμενη καρδιακή συμμετοχή – κυρίως σε άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα.
Ενώ οι ακριβείς μηχανισμοί που προκαλούν πόνο μετά την COVID-19 σε διάφορα μέρη του σώματος είναι άγνωστοι, ένα φαινόμενο παρατεταμένης ανοσοκαταστολής, γνωστό ως PICS (επίμονη φλεγμονή, ανοσοκαταστολή και σύνδρομο καταβολισμού), έχει παρουσιαστεί ως ένας πιθανός κύριος παράγοντας που συμβάλλει στην παρουσίαση συμπτωμάτων μετά την
λοίμωξη από COVID.

Συμπέρασμα
Τώρα που ο COVID-19 επηρεάζει ασθενείς για περίπου 2 χρόνια, ανακαλύπτουμε τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που είναι δυνατές μετά τη μόλυνση του ιού.
Φαίνεται ότι υπάρχει αύξηση στον αριθμό των περιπτώσεων μακροχρόνιων πονοκεφάλων, πόνου στο στήθος, πόνου στους όρχεις και χρόνιου πόνου στις αρθρώσεις που αναφέρθηκαν μετά τη μόλυνση από τον COVID-19.
Θα πρέπει να διεξαχθεί περαιτέρω ανάλυση της βιβλιογραφίας στο μέλλον για να συνεχιστεί η ανάλυση των χρόνιων επιπτώσεων του COVID-19.

Ελένη Κομνηνού
Ειδική Ρευματολόγος, Clinical Assistant Professor of University of Nicosia, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ρευματολογικού Τμήματος Metropolitan General, Διευθύντρια Κλινικής “Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων" Metropolitan General, Υπεύθυνη Τμήματος “Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων και Κύησης" ΜΗΤΕΡΑ