Δράσεις με περιβαλλοντικό πρόσημο από την Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. για την προστασία και τον καθαρισμό του Θερμαϊκού Κόλπου

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., με το βλέμμα πάντα στραμμένο προς την αειφόρο ανάπτυξη και με γνώμονα την προσήλωσή της στην προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του ετήσιου πλάνου δράσεων ΕΚΕ που υλοποιεί, ανέλαβε για το χρονικό διάστημα 4 Σεπτεμβρίου-6 Οκτωβρίου 2023, να καλύψει τα έξοδα για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού κόλπου σε συνεργασία με τις εταιρείες Colgate και ΜΕΓΑ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Βασικός αρωγός στην προσπάθεια της εταιρείας, αποτέλεσε το ειδικά διαμορφωμένο αντιρρυπαντικό σκάφος «ΑΛΚΙΠΠΗ» της North Aegean Slops, ενώ επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν ένα ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος καθώς και ένα φορτηγό όχημα μεταφοράς κάδων container.
Αναλυτικότερα, η Μασούτης ανέλαβε 23 εργασίες καθαρισμού και αντιρρύπανσης, που στόχο είχαν την απομάκρυνση και περισυλλογή επιπλεόντων απορριμμάτων και κηλίδων καθώς και την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πολλαπλές ουσίες, που επιβαρύνουν τον Θερμαϊκό κόλπο.
Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, ενώ η περισυλλογή
αποβλήτων ακολούθησε τη διαδρομή από και προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε μέχρι τη θαλάσσια περιοχή του Μεγάρου Μουσικής.
Μέσα σε ένα μήνα, περισυλλέχθησαν από την επιφάνεια της θάλασσας και από παράκτιους χώρους ποσότητα απορριμμάτων ίση με 96 m³, μέγεθος το οποίο μεταφράζεται σε περισσότερα από 30 τόνους απόβλητα. Η εν λόγω ποσότητα, θεωρείται πολύ σημαντική, δεδομένης της έκτασης της ρύπανσης και της αισθητικής αλλοίωσης που θα μπορούσε να προκαλέσει στην παράκτια περιοχή του κόλπου. Τελικοί αποδέκτες των συλλεχθέντων απορριμμάτων ήταν οι εταιρείες ECO SALONIKA O.E., ΕΛΔΙΑ Α.Ε. και ΧΥΤΑ Μαυροράχης.
Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. για πολλά συναπτά έτη, αποδεικνύει με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ενσυναίσθησης την προσήλωσή της στην προστασία του περιβάλλοντος υλοποιώντας δράσεις και αναζητώντας πρακτικές που θα μειώσουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και ΜΚΟ. Συγκεκριμένα, πραγματοποιεί εθελοντικούς παράκτιους καθαρισμούς πανελλαδικά, καθώς και δράσεις ανακύκλωσης μπαταριών, συσκευών, λαδιού και αποβλήτων με τα αποτελέσματα να είναι εξαιρετικά. Συνολικά και μέχρι στιγμής έχει ανακυκλώσει περισσότερες από 76.000 μπαταρίες, 3.000 συσκευές, 140 τόνους καμένων λαδιών αλλά και 30 τόνους αποβλήτων (οργανικά βιοαπόβλητα, υπολείμματα φαγητού, λαχανικών, φρούτων και λουλουδιών).