«Εύδοξος»: Ένα χρήσιμο app για φοιτητές

Η εφαρμογή “Εύδοξος” είναι πολύ χρήσιμη για τους φοιτητές, καθώς μπορούν μέσω αυτής
να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες για τη δήλωση και παραλαβή των συγγραμμάτων, όπως και να υποβάλουν ερωτήματα για διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τα υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς το παρόν η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές Android στο Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=io.student.eudoxus), καθώς επίσης και μέσω του gov.gr, στην υπηρεσία «Συγγράμματα – Εύδοξος» (https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese/suggrammata-eudoxos) και μέσω του πληροφοριακού συστήματος “Εύδοξος” (https://eudoxus.gr/registerlogin). Σύντομα η εφαρμογή θα διατίθεται και για συσκευές iOS.

Τι παρέχει στους φοιτητές

Με τη νέα εφαρμογή διευκολύνεται η συνολική διαδικασία δήλωσης και παραλαβής, μέσω έξυπνων συσκευών για τους φοιτητές, από ένα σύνολο 18.455 ενεργών συγγραμμάτων, των 491 εκδοτών που συμμετέχουν στον “Εύδοξο” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 230.000 ενεργοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εύκολα και γρήγορα:

  • Να ενημερώνονται για την προθεσμία δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου
  • Να πραγματοποιούν και να τροποποιούν τη δήλωση συγγραμμάτων τους
  • Να βλέπουν τον κωδικό PIN και τα σημεία παραλαβής των συγγραμμάτων τους
  • Να έχουν εικόνα του αριθμού των συγγραμμάτων που δικαιούνται και των παραληφθέντων συγγραμμάτων τους, σε πραγματικό χρόνο
  • Να προβαίνουν σε εθελοντική ανταλλαγή συγγραμμάτων μέσω του “Εύδοξος+”.

Μέσω της δράσης “Εύδοξος+” ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ανταλλάσσει συγγράμματα με φοιτητές του Τμήματός του, ενώ για κάθε ανταλλαγή στον λογαριασμό του θα προστίθενται πιστωτικές μονάδες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

info
Η εφαρμογή υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη διαχείριση της διανομής συγγραμμάτων – Επέκταση ΕΥΔΟΞΟΣ», του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση και Επέκταση Λειτουργίας ΠΣ Εύδοξος». Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.