5000 αιτήσεις μέσα σε 24 ώρες για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία δωρεάν εκμάθησης AI στη χώρα από Microsoft & ReGeneration

Τη μεγαλύτερη ανταπόκριση σε πρόγραμμα digital upskilling καταγράφει το «AI 360º School», το μεγαλύτερο πρόγραμμα δωρεάν εκμάθησης δεξιοτήτων AΙ στη χώρα, που υλοποιείται από τη Microsoft και το ReGenaration. Περισσότερες από 5000 αιτήσεις μέσα σε 24 ώρες για το πρόγραμμα που θα εκπαιδεύσει 1000 άτομα και θα εξασφαλίζει την άμεση απορρόφηση τουλάχιστον του 50% εξ αυτών από την αγορά εργασίας.
Με ίση εκπροσώπηση γυναικών & ανδρών, το πρόγραμμα απευθύνεται για πρώτη φορά και σε άτομα έως 55 ετών με ή χωρίς εκπαιδευτικό υπόβαθρο STEM ή/και επιστήμης υπολογιστών.
Το «AI 360º School», όπως και όλα τα προηγούμενα προγράμματα εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων της Microsoft και του ReGenaration, έχει στόχο αφενός να ενδυναμώσει τους υποψηφίους, ώστε να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας με καλύτερες προοπτικές και αφετέρου να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις πολλές κενές θέσεις ΤΠΕ που υπάρχουν σήμερα στην αγορά με υποψήφιους που διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Deloitte, για λογαριασμό του ΣΕΠΕ, η Ελλάδα θα χρειαστεί -με βάση τα σημερινά δεδομένα- έως 140.000 ειδικούς στην Πληροφορική μέχρι το 2030, ενώ η προσφορά αναμένεται να είναι της τάξης των 68.000 ειδικών στο ΙΤ.