Διάκριση του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Λίστα Best WorkplacesTM for Women Hellas 2024

To Four Seasons Astir Palace Hotel Athens με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι
συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Great Place to Work® Best Workplaces™ for Women Hellas 2024 σε συνέχεια της συμμετοχής της εταιρείας στην ετήσια έρευνα εργασιακού
περιβάλλοντος Trust Index© και της Πιστοποίησης της από τον οργανισμό Great Place to
Work® Hellas.
Η διάκριση αυτή βασίζεται στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία
πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον. Τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζουν την θέση της εταιρείας στη λίστα των καλύτερων εταιρειών για γυναίκες, “Best Workplaces™ for Women Hellas” είναι:
– H συνολική απόδοση της εταιρείας στο ερωτηματολόγιο έρευνας εργασιακού κλίματος
Trust Index™.
– Οι θετικές απαντήσεις των γυναικών στην έρευνα συγκρινόμενες με το σύνολο του
πληθυσμού της εταιρείας.
– Η βαρύτητα των απαντήσεων των εργαζομένων γυναικών σε επιμέρους ερωτήσεις που
έχουν σχέση με, την αντιμετώπιση των φύλων στην εταιρεία, τις ίσες αμοιβές, τη
δυνατότητα εξέλιξης και προαγωγών, τη δυνατότητα λήψης άδειας όταν χρειάζεται, καθώς
και την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.greatplacetowork.gr/best-workplaces-for-women/