Η Foundever™ λανσάρει το EverGPT, ένα εργαλείο παραγωγικής υποστήριξης, βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε μία εποχή που οι εταιρείες στρέφονται όλο και περισσότερο στις λύσεις που παρέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), η Foundever™ λανσάρει το EverGPT, ένα εργαλείο παραγωγικής υποστήριξης, βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο επιτρέπει την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και την επιτάχυνση της ροής εργασιών.
Το νέο εργαλείο EverGPT είναι σχεδιασμένο να παρέχει «έξυπνη» βοήθεια, να κατανοεί τις αμφιβολίες, να προσφέρει εύστοχες πληροφορίες και δυναμική υποστήριξη οποιαδήποτε στιγμή κι αν την ζητήσει ο εργαζόμενος, αφού είναι ενσωματωμένο μέσα στο EverConnect, το ενδοδίκτυο της εταιρείας. Επιπλέον, επιτρέπει την δημιουργία ανθρώπινων ανταποκρίσεων που σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την συλλογή πληροφοριών και την δημιουργία περιεχομένου για άρθρα και email, μέχρι και την παροχή υποστήριξης σε πραγματικό χρόνο για προγραμματισμό και υπολογισμούς.
Με λίγα λόγια, με το EverGPT οι εργαζόμενοι μπορούν:
– Να δημιουργήσουν περιεχόμενο: για blogs, social media ή εσωτερική επικοινωνία
– Να διαχειριστούν email: διαχείριση των εισερχόμενων email, κατηγοριοποίηση των μηνυμάτων, σύνοψη των thread και στην απάντηση κοινών ερωτήσεων και αιτημάτων
– Να εισάγουν και να οργανώσουν δεδομένα: εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες ή βάσεις δεδομένων και μετέπειτα οργάνωση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων αυτών για πιο γρήγορη και αποτελεσματική ανάλυση
– Να έχουν βοήθεια στον προγραμματισμό: αποτελεί ιδιαίτερα βοηθητικό εργαλείο στον
προγραμματισμό δημιουργώντας κώδικες HTML για χρήση στα άρθρα του EverConnect.