Το πρόσωπό μας αποκαλύπτει τις πολιτικές μας πεποιθήσεις!

Μπορεί ενώ δεν μιλάμε ανοιχτά για τις πολιτικές μας πεποιθήσεις, αυτές να γίνονται αντιληπτές από το πρόσωπό μας; Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη η απάντηση είναι ναι!

Η πρωτοποριακή μελέτη δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει τον πολιτικό προσανατολισμό μας αναλύοντας απλώς μια φωτογραφία μας, στην οποία είμαστε ανέκφραστοι! Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο American Psychologist, εξέτασε αν υπάρχει σχέση μεταξύ της δομής του προσώπου και των πολιτικών πεποιθήσεων ενός ατόμου.

Τι καταλαβαίνει η τεχνητή νοημοσύνη από ένα πρόσωπο

Οι ερευνητές αρχικά συγκέντρωσαν μια ομάδα ανθρώπων και φωτογράφισαν τα πρόσωπά τους εστιάζοντας σε παράγοντες όπως ο φωτισμός, ο προσανατολισμός του κεφαλιού κ.α.

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τις πολιτικές τους απόψεις, διακρίνοντάς τους από φιλελεύθερους έως συντηρητικούς. Μετά, οι ερευνητές τροφοδότησαν έναν εξελιγμένο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης με τις εικόνες προσώπου.

Είναι εντυπωσιακό ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορούσε να προβλέψει τον πολιτικό προσανατολισμό με υψηλό βαθμό ακρίβειας, ακόμη και αφού συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο κ.α.

Μάλιστα, οι προβλέψεις του αλγόριθμου ήταν περίπου εξίσου αξιόπιστες με εκείνες που έγιναν από ανθρώπους βαθμολογητές στους οποίους έδειχναν τις ίδιες εικόνες. Επομένως, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενδείξεις στη δομή του προσώπου μας που μπορούν να αποκαλύψουν τις πολιτικές μας τάσεις, ακόμη και όταν είμαστε εντελώς ανέκφραστοι.

Είναι θέμα μεγέθους και σχήματος…

Όπως διαπιστώθηκε, το μέγεθος και το σχήμα ορισμένων χαρακτηριστικών του προσώπου μας – και ιδιαίτερα στο κάτω μέρος του, “ξεκλειδώνουν” τις τάσεις μας σχετικά με τις πολιτικές πεποιθήσεις. Φάνηκε για παράδειγμα πως οι συντηρητικοί είχαν συνήθως ελαφρώς φαρδύτερα σαγόνια και μεγαλύτερο πηγούνι σε σύγκριση με τους φιλελεύθερους. Βέβαια οι διαφορές δεν ήταν εύκολα αντιληπτές από το ανθρώπινο μάτι. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη ήταν ικανή να τις εντοπίσει.