Σημαντική ανακάλυψη για τον ανθρώπινο εγκέφαλο

Nευροεπιστήμονες του Πανεπιστημίου ΜΙΤ των ΗΠΑ ανακάλυψαν ότι ο ενήλικος εγκέφαλος περιέχει εκατομμύρια σιωπηλές συνάψεις. Πρόκειται για ανώριμες συνδέσεις που παραμένουν αδρανείς μέχρι να επιστρατευθούν προκειμένου να βοηθήσουν στον σχηματισμό νέων μνημών.

Μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι οι σιωπηλές συνάψεις ήταν παρούσες μόνο στη διάρκεια του αρχικού σταδίου ανάπτυξης του οργανισμού. Η νέα έρευνα επιβεβαιώνει για πρώτη φορά στην πράξη ότι υπάρχουν άφθονες σιωπηλές και αδρανείς συνάψεις στον ενήλικο εγκέφαλο, πανέτοιμες να κληθούν σε δράση αν χρειαστεί να σχηματιστούν νέες μνήμες.