Η Danone Nutricia Greece αποτίνει φόρο τιμής στον Antoine Riboud και την ιστορική του ομιλία!

Η Danone αποτίνει φόρο τιμής στον Antoine Riboud με αφορμή τα 50 χρόνια από την ιστορική του ομιλία στη Μασσαλία. Η ομιλία αυτή έθεσε τις βάσεις για το σημερινό σύστημα αξιών της εταιρίας Danone, και αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο στην εξέλιξη της.
Η ομιλία αυτή έγινε από τον Antoine Riboud στη Μασσαλία, κατά τη διάρκεια του Εθνικού
Συνεδρίου του C.N.P.F. (ο πρόγονος της MEDEF, της γαλλικής ομοσπονδίας εργοδοτών),
στις 25 Οκτωβρίου 1972.
Ο λόγος που αποτελεί ιστορική στιγμή τόσο για τη Danone όσο και για τα εργασιακά
δεδομένα είναι ότι για πρώτη φορά, ο επικεφαλής μιας μεγάλης εταιρείας έσπασε ένα
ταμπού και τόλμησε να υπερασπιστεί δημόσια πράγματα για τα οποία ο κόσμος δεν ήθελε
να μιλάει εκείνη την εποχή: το γεγονός ότι η ευθύνη της επιχείρησης δεν σταματά στα τείχη
των εργοστασίων, ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη για τις εταιρείες χωρίς πρωτοβουλίες
εταιρικής ευθύνης.
Οι αρχές που ενέπνευσε ο Antoine Riboud βασίζονται στη φιλοδοξία της Εταιρείας να
δημιουργήσει αξία τόσο για τους μετόχους όσο και για την κοινωνία. Ενέπνευσε επίσης την
εταιρική της αποστολή: «Να προσφέρουμε υγεία μέσω των τροφίμων σε όσους
περισσότερους ανθρώπους γίνεται» και αποτέλεσε το θεμέλιο του «One Planet. One
Health», ενός πλαισίου δράσης που αντικατοπτρίζει την ισχυρή πεποίθηση της Danone ότι
η υγεία των ανθρώπων και του πλανήτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.