Άνοιξε η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα δημιουργίας 120 χώρων φροντίδας βρεφών σε επιχειρήσεις

Μόλις ξεκίνησε το πρόγραμμα για τη δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών εντός 120 μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς άνοιξε η ειδική πλατφόρμα στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων https://ChildCareUnits.yeka.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Αντικείμενο του προγράμματος  είναι η επιδότηση επιχειρήσεων με περισσότερους από 100 υπαλλήλους (μεσαίες) και περισσότερους από 250 υπαλλήλους (μεγάλες), συμπεριλαμβανομένων εμπορικών κέντρων, για τη δημιουργία χώρων φροντίδας
βρεφών εντός των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. Η λειτουργία των χώρων φροντίδας μετά το πέρας της χρηματοδότησης θα πρέπει να διατηρηθεί από τους δικαιούχους για τουλάχιστον το διπλάσιο χρόνο της διάρκειας της χρηματοδότησης, δηλαδή για τέσσερα χρόνια.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δύο κύκλους εφαρμογής με τον πρώτο κύκλο να
ξεκινάει τώρα (με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης προς τις επιχειρήσεις),
και τον δεύτερο κύκλο να «ανοίγει» αργότερα εντός του έτους. Εκτιμάται ότι
συνολικά θα ενταχθούν 120 επιχειρήσεις, 70 μεγάλες και 50 μεσαίες και στους
χώρους που θα δημιουργηθούν θα φιλοξενηθούν περίπου 2.500 βρέφη, ηλικίας
από 6 μηνών έως 2,5 ετών.