Πραγματοποιήθηκε η 18η ΓΣ της ΕΛΟΠΥ – Με το βλέμμα στραμμένο στις εξαγωγές

Με την παρουσία των 22 Μελών και στελεχών των εταιριών της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας, εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακών παραγόντων,
συνεργατών και τα εμπορικά και δημοσιογραφικά τμήματα των ΜΜΕ, έγινε στις 14
Φεβρουαρίου στο Divani Caravel η ετήσια εκδήλωση για την κοπή πίτας της ΕΛΟΠΥ.
Προηγουμένως, είχε πραγματοποιηθεί η 18 η Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης κατά την
οποία:
– παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός και οι δράσεις του 2022
– εγκρίθηκε ομόφωνα o οικονομικός προϋπολογισμός του 2023 που θα προσεγγίσει
τα €3.5εκ.
– συμφωνήθηκε η επέκταση του προωθητικού προγράμματος της ελληνικής
ιχθυοκαλλιέργειας στις ΗΠΑ, με ποσό επένδυσης €1.0εκ
– συζητήθηκε η ομαλή μετάβαση από το ΕΠΑΛ 2014 – 2020 στο ΠΑΛΥΘ 2021 – 2027
– έγινε ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά και θεσμικά θέματα
Επίσης, συζητήθηκαν:
– οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
– το μέλλον της οργανικής υδατοκαλλιέργειας
– η υγεία των εκτρεφόμενων οργανισμών σε σχέση με τα πρότυπα ευζωίας που έχει
θεσπίσει η ΕΛΟΠΥ
– ο ανταγωνισμός από τρίτες χώρες
Στο πλαίσιο της υποστήριξης της ΕΛΟΠΥ σε προγράμματα που προάγουν την
αποτελεσματική λειτουργία του κλάδου, το ΕΛΚΕΘΕ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
παρουσίασαν στη Γενική Συνέλευση το πρόγραμμα AquaSafe, ένα γεωπληροφοριακό
σύστημα υποστήριξης της υδατοκαλλιέργειας ακρίβειας.
Την εκδήλωση κοπής πίτας προλόγισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αρμόδιος για τα θέματα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας κ. Σίμος Κεδίκογλου.