“Εργαζόμενοι boomerang”: Πώς επηρεάζουν την αγορά εργασίας

Η έρευνα του Ομίλου Adecco “Global Workforce of the Future 2022” ανέδειξε τις σημαντικότερες τάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της αγοράς εργασίας τα επόμενα
χρόνια όπως η έλλειψη ταλέντων και η ανάγκη για αναβάθμιση δεξιοτήτων, η σημασία της παροχής δυνατοτήτων εξέλιξης για το ανθρώπινο δυναμικό και η ισχυροποίηση του ρόλου του Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας ήταν η ανάδειξη του φαινομένου της «Μεγάλης Παραίτησης», που περιγράφει την μαζική έξοδο των εργαζομένων που
εγκατέλειπαν τις δουλειές τους μετά την έναρξη της πανδημίας, η οποία σημείωνε αλματώδη
εξέλιξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Παρόλα αυτά, το τελευταίο διάστημα, παρατηρείται διεθνώς η τάση επιστροφής του ανθρώπινου δυναμικού που αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του κατά τη διάρκεια της πανδημίας δημιουργώντας ένα νέο κύμα εργαζομένων που ονομάζονται «εργαζόμενοι Boomerang». Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι εργαζόμενοι παραιτήθηκαν από την εταιρία όπου εργάζονταν, αλλά για διάφορους λόγους αποφάσισαν τελικά να επιστρέψουν σε αυτή, συχνά σε καλύτερη θέση από αυτή που κατείχαν όταν αποχώρησαν. Καθώς πολλές από τις «ειδικές καταστάσεις» που επικρατούσαν στην αγορά εργασίας την περίοδο του COVID-19 έχουν αρχίσει να εξομαλύνονται, μεγάλη μερίδα των εργαζομένων που αποχώρησαν εξαιτίας των αναταράξεων που προκάλεσε η πανδημία, αξιολογούν θετικά την προοπτική επιστροφής τους.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούριο καθώς ανέκαθεν οι εργαζόμενοι είχαν την τάση να
επιστρέφουν στους προηγούμενους εργοδότες τους, αφού πρώτα είχαν αποκτήσει περισσότερη εμπειρία σε διαφορετική επαγγελματική στέγη. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο στην παρούσα συγκυρία είναι η κλίμακα στην οποία εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο. Μια πρόσφατη μελέτη από την εταιρεία μισθοδοσίας UKG δείχνει ότι το 43% των ανθρώπων που εγκατέλειψαν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας το έχει μετανιώσει σε ένα βαθμό. Πολλοί από αυτούς μάλιστα (1 στους 5) έχουν ήδη επιστρέψει στις προηγούμενες δουλειές τους.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η επιστροφή των εργαζομένων στην προηγούμενη εργασία τους μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα επωφελής για την εξέλιξη της καριέρας τους, καθώς η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων σε διαφορετικό εργοδότη μπορεί να ισχυροποιήσει την διαπραγματευτική τους θέση ώστε να αξιώσουν βελτιωμένη αμοιβή ή ελκυστικότερο μοντέλο εργασίας. Παράλληλα, ωφελεί και τις επιχειρήσεις, καθώς ένας εργαζόμενος που έχει ξαναεργαστεί σε μια επιχείρηση γνωρίζει από πρώτο χέρι τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες, το οποίο συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος εκπαίδευσης για την επιχείρηση.