Εκλογική Άδεια – Τι ισχύει στον Ιδιωτικό Τομέα

Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για τη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Για όσους μισθωτούς εφαρμόζεται το σύστημα της πενθήμερης απασχόλησης:

  • Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια 1 εργάσιμης ημέρας.
  • Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 και άνω, χορηγείται άδεια 2 εργάσιμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
  • Σε όσους μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, χωρίς ωστόσο η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.
  • Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, η Κυριακή 21 Μαΐου 2023, είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές.

Για όσους μισθωτούς εφαρμόζεται το σύστημα της εξαήμερης απασχόλησης

  • Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια 1 εργάσιμης ημέρας.
  • Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια 2 εργάσιμων ημερών.
  • Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 και άνω, χορηγείται άδεια 3 εργάσιμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς.
  • Σε όσους μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, χωρίς ωστόσο η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.