Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2022 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, η πρώτη εταιρεία στον κλάδο του Mobility στην Ελλάδα που έθεσε σε εφαρμογή το πρωτοπόρο και φιλόδοξο εγχείρημα ανακύκλωσης αποτσίγαρων, δημοσιεύει τον πρώτο ετήσιο απολογισμό για το 2022.
Για το διάστημα από 1/1/2022 έως και 31/12/2022, από τους ειδικούς κάδους αντοχής ανακύκλωσης αποτσίγαρων που έχουν τοποθετηθεί από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Cigaret Cycle στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στη Λεωφ. Αθηνών 71, συλλέχθηκαν 17.250 αποτσίγαρα συνολικού βάρους 17,25 κιλών.
Από την επεξεργασία τους μέσω της ανακύκλωσης θα προκύψουν 3,80 κιλά λίπασμα και 13,00 κιλά πρώτη ύλη βιομηχανικού πλαστικού.
Το συνολικό κέρδος για το περιβάλλον είναι 120,00 m3 (κυβικά) γλυκού ή αλμυρού νερού τα οποία σωθήκαν από τη ρύπανση. Πιστός στη δέσμευσή του για υιοθέτηση και υλοποίηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, μέσω της συνεργασίας με τη Cigaret Cycle, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη φιλοδοξεί μεταξύ άλλω να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση όλων για τους κινδύνους ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα αποτσίγαρα. Επίσης, να διευρύνει τους τρόπους με τους οποίους φροντίζει για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των τελικώς παραγομένων αποβλήτων εφαρμόζοντας βέλτιστες τεχνικές ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.