Το κίτρινο καλλιεργεί τον θετικό τρόπο σκέψης

Το κίτρινο είναι το χρώμα της χαράς και του ενθουσιασμού. Βοηθάει την ψυχολογία μας και καλλιεργεί τον θετικό τρόπο σκέψης. Συνδέεται με τη διάνοια, την εξυπνάδα και τη λογική. Μελέτες έχουν συνδέσει το κίτρινο χρώμα με την αυξημένη χρήση της αριστερής πλευράς του εγκεφάλου, δηλαδή με την ορθολογική σκέψη. Επειδή τραβάει εύκολα την προσοχή μας, τα ταξί έχουν αυτό το χρώμα.