Η Groupama Ασφαλιστική “Σίγουρα δίπλα” στα Παιδικά Χωριά SOS

Η Groupama Ασφαλιστική, για μία ακόμα χρονιά, θα βρίσκεται “Σίγουρα δίπλα” στα Παιδικά
Χωριά SOS, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αναγνωρίζοντας και στηρίζοντας το πολυδιάστατο έργο του οργανισμού. Η στενή σχέση εμπιστοσύνης και
συνεργασίας που όλα αυτά τα χρόνια έχουν αναπύξει η Groupama Ασφαλιστική και τα Παιδικά Χωριά SOS έχει σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική και ειλικρινή βοήθεια στον οργανισμό και στα ίδια τα παιδιά.
Η οικονομική συνεισφορά της Groupama Ασφαλιστικής θα διατεθεί τόσο για την κάλυψη των αναγκών του Ξενώνα Βρεφών SOS για κακοποιημένα και παραμελημένα βρέφη και νήπια, όσο και για τη στήριξη του προγράμματος αναδοχής των Παιδικών Χωριών, που στοχεύει στο να μεγαλώσουν όλο και περισσότερα παιδιά μέσα στη θαλπωρή μιας οικογένειας.
Σκοπός του Ξενώνα Βρεφών SOS είναι η άμεση προστασία παιδιών (0 έως 5 ετών) που
βρίσκονται σε κίνδυνο, εξασφαλίζοντάς τους άμεσα ένα σπίτι, φροντίδα και ασφάλεια.
Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην κάλυψη των συναισθηματικών και ψυχικών αναγκών των
παιδιών, ενώ κύρια προτεραιότητα παραμένει πάντα η ασφαλής επιστροφή τους στο φυσικό
οικογενειακό τους περιβάλλον. Ωστόσο, σε περίπτωση που αυτό δεν καθίσταται δυνατό, τα
Παιδικά Χωριά SOS φροντίζουν για την αποκατάσταση των παιδιών σε ένα μόνιμο οικογενειακό πλαίσιο μέσω της Αναδοχής ή της Υιοθεσίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.