Η Uber στο πλευρό του “Women On Top”

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η Uber προχώρησε σε μια νέα συνεργασία με την οργάνωση Women On Top. Κατά το πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Uber θα υποστηρίξει με την τεχνολογία της, κυρίως τις ανάγκες μετακίνησης των ωφελούμενων των προγραμμάτων mentoring του οργανισμού. Παράλληλα, η ομάδα του Women On Top θα αξιοποιεί την ίδια δυνατότητα υποστήριξης για να πραγματοποιεί τις αναγκαίες συναντήσεις για τη λειτουργία και ανάπτυξη του οργανισμού.
Tο 60% της ελληνικής ομάδας της Uber, με έδρα την Αθήνα, αποτελείται από γυναίκες, ενώ η πλατφόρμα μετρά πάνω από 250 γυναίκες συνεργαζόμενες οδηγούς στην Ελλάδα. Σε διεθνές επίπεδο η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 610% στον αριθμό γυναικών συνεργατών οδηγών το 2021, σε έναν κλάδο που παραδοσιακά θεωρείται ανδροκρατούμενος. Η
πλειονότητα των γυναικών οδηγών ξεκίνησε να συνεργάζεται με την Uber κατόπιν σύστασης κοντινών τους προσώπων (φίλων ή συγγενών) με στόχο την  επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας. Ταυτόχρονα η ευελιξία των συνθηκών εργασίας στον κλάδο θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική, όπως εξηγούν οι ίδιες οι συνεργαζόμενες οδηγοί. Κίνητρο για πολλές γυναίκες υπήρξαν οι περιοριστικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 που οδήγησαν ορισμένες εξ αυτών στην ανεργία.