Καθαρισμός δύο περιοχών της Κέρκυρας από μπάζα και άλλα απόβλητα με πρωτοβουλία της ΑΝΑΚΕΜ

Σε δύο ακόμη δράσεις ιδιαίτερου συμβολισμού όσον αφορά την προστασία του Περιβάλλοντος πραγματοποιεί τις ημέρες αυτές η ΑΝΑΚΕΜ, το μεγαλύτερο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.

Παράλληλα με το περιβαλλοντικό έργο της και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η ΑΝΑΚΕΜ προχωρά στον καθαρισμό δύο περιοχών της Κέρκυρας όπου επιτήδειοι είχαν απορρίψει παράνομα, μπάζα και διάφορα άλλα απόβλητα. Η πρώτη δράση έγινε σε περιοχή η οποία βρίσκεται στην Κεντρική Κέρκυρα, πλησίον της AQUALAND και ακριβώς δίπλα από το Γυμνάσιο του Αγίου Ιωάννη στο οποίο φοιτούν εκατοντάδες παιδιά. Ακολουθεί ανάλογη δράση καθαρισμού και σε περιοχή του δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Από τις δύο αυτές δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται με τη συνεργασία των Δήμων Βόρειας Κέρκυρας και Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων καθώς και με τη συμμετοχή της εθελοντικής οργάνωσης «Όλοι μαζί για την Κέρκυρα», υπολογίζεται ότι θα συλλεχθούν συνολικά περισσότεροι από 2.000 τόνοι αποβλήτων.

Ο καθαρισμός των περιοχών με τη συλλογή των ΑΕΚΚ και των υπολοίπων αποβλήτων, καθώς και η επεξεργασία τους πραγματοποιείται με έξοδα της ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα οδηγούνται στις πλησιέστερες συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας – ανακύκλωσης ΑΕΚΚ προκειμένου να υποστούν την προβλεπόμενη επεξεργασία ώστε να ανακτηθεί το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αποβλήτων, ως δευτερογενές υλικό, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί στα δημόσια έργα.