Λατέρνα, φτώχεια και περίσσευμα καρδιάς

Ο καταξιωμένος αθηναιογράφος Θωμάς Σιταράς επιστρέφει με ένα νοσταλγικό χρονογράφημα για την Αθήνα του 1920-1940.

Το βιβλίο περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό της εικοσαετίας, ενώ στις σελίδες του αποτυπώνεται η ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνη την εποχή στις γειτονιές της Παλιάς Αθήνας. Aπό τις εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ.