ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και ΠΕΝΤΕ Α – Γαλαξίας: Τι απαντούν για πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν

Σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται και επιβάλλονται τα πρόστιμα εγείρουν οι αλυσίδες ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και ΠΕΝΤΕ Α – Γαλαξίας.

Η θέση της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ για την επιβολή του προστίμου

Το πρόστιμο των 9.330€, που επιβλήθηκε στην ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ και ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αφορά τέσσερα προϊόντα (δύο προϊόντα ψωμιού, ένα προϊόν από νωπές φτερούγες κοτόπουλου καθώς και ένα προϊόν με καρδιές μπακαλιάρου κατεψυγμένες). Στην ανακοίνωσή της η εταιρία επισημαίνει ότι “το σημαντικότερο όλων είναι ότι δεν επιβλήθηκε το πρόστιμο λόγω αισχροκέρδειας σε βάρος
του καταναλωτή από την πώληση αυτών των προϊόντων, διότι αφενός η εταιρία μας διέθετε τα προϊόντα αυτά στην ίδια λιανική τιμή πώλησης που επωλούντο εκείνο το διάστημα και στην υπόλοιπη αγορά του λιανεμπορίου και αφετέρου διότι τα διέθετε για πρώτη φορά κατά την περίοδο του ελέγχου”. Επιπλέον η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ μέσα από την ανακοίνωσή της τονίζει ότι το πρόστιμο αυτό επιβλήθηκε κατ’ εφαρμογή του παράδοξου και εκτός οικονομικής και εμπορικής λογικής υπολογισμού που προβλέπει η υπουργική απόφαση
95216/2022 αρθ.5 παρ.8 σύμφωνα με την οποία όταν απουσιάζουν συγκριτικά στοιχεία από προηγούμενη περίοδο πωλήσεως του συγκεκριμένου προϊόντος, να λαμβάνεται ως υποχρεωτικό περιθώριο κέρδους το μέσο περιθώριο κέρδους του κύκλου εργασιών της εταιρίας του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

“Ο τρόπος υπολογισμού οδηγεί σε παράλογα συμπεράσματα”

Η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ κάνει σαφές ότι ο τρόπος υπολογισμού οδηγεί σε παράλογα και αυθαίρετα για τη λειτουργία μιας εταιρίας συμπεράσματα, δεδομένου ότι το μέσο περιθώριο κέρδους του κύκλου εργασιών της εταιρίας διαμορφώνεται από είδη τα οποία υπερβαίνουν αυτό ή υπολείπονται αυτού, καθώς και από άλλες δαπάνες. Επομένως, “είναι απόλυτα λανθασμένο να συγκρίνεται η κερδοφορία ενός είδους με τη συνολική κερδοφορία της εταιρίας που προκύπτει από ένα μίγμα δραστηριοτήτων (όπως χονδρικές και λιανικές πωλήσεις) με τελείως διαφορετικά λειτουργικά έξοδα”. Με αυτά τα δεδομένα η εταιρία επιφυλάσσεται να αμφισβητήσει τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα του προστίμου ασκώντας κάθε ένδικο μέσο.
Κλείνοντας, στην ανακοίνωσή της η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ αναφέρει: “Με προσήλωση θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης «το καλάθι του νοικοκυριού» με φθηνά, ποιοτικά και λειτουργικά προϊόντα.

Η απάντηση της ΠΕΝΤΕ Α – Γαλαξίας για το πρόστιμο

Η εταιρία ΠΕΝΤΕ Α – Γαλαξίας αναφέρει στην ανακοίνωσή της: “Με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε μετά από εισήγηση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. με τον πλέον
επίσημο τρόπο την επιβολή προστίμου στην εταιρία μας με το αιτιολογικό της είσπραξης κέρδους πέρα από αυτό που έχει αποφασισθεί από τις κείμενες διατάξεις στα πλαίσια της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας”. Επίσης επισημαίνει ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών, αναφέρει ότι η ΔΙ.Μ.Ε.Α διαπίστωσε παράβαση σε 5 προϊόντα, ενώ είναι 4 προϊόντα!
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει “Η ΔΙ.Μ.Ε.Α μας ζήτησε σε 2 από αυτά να προσκομίσουμε βεβαίωση από τον ορκωτό λογιστή της εταιρίας μας”. Σύμφωνα με την ΠΕΝΤΕ Α – Γαλαξίας, η εταιρία ΣΟΛ Crowe Α.Ε. η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους ελεγκτικούς οίκους στη χώρα, απάντησε ότι “προκειμένου να δώσει ενυπόγραφη επιστολή με την οποία διασφαλίζονται, τόσο η καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την γνωστοποίηση των στοιχείων που καταθέσαμε, όσο και η αληθής απεικόνιση τους απαλλαγμένα από ουσιώδη σφάλματα, χρειάζεται τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες”.

“Λανθασμένες παραδοχές και συμπεράσματα – άδικο και αβάσιμο το πρόστιμο”

Σύμφωνα με την ΠΕΝΤΕ Α – Γαλαξίας “δυστυχώς η ΔΙ.Μ.Ε.Α. χωρίς να δώσει τον χρόνο που ζήτησε η ΣΟΛ Crowe Α.Ε., προτίμησε την εισήγηση προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων της επιβολής προστίμου”.

Οι λόγοι για τους οποίους το πρόστιμο είναι άδικο και αβάσιμο σύμφωνα με την ΠΕΝΤΕ Α – Γαλαξίας είναι:
– Στηρίζεται σε λανθασμένες παραδοχές και συμπεράσματα που έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές και ορισμούς της οικονομικής και λογιστικής επιστήμης, σε ότι αφορά τον τρόπο υπολογισμού των αποθεμάτων, την τελική διάθεση των προϊόντων και τον συντελεστή που έχει θεσμοθετηθεί ως “ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ”.
– Η σύγκριση του μικτού περιθωρίου κέρδους προϊόντων σε μικρές περιόδους (μικρότερες της οικονομικής χρήσης), οδηγεί σε στρέβλωση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
– Αναφορικά με το ίδιο το πρόστιμο και τον τρόπο του υπολογισμού του, στηρίζεται σε υποτιθέμενο θεωρητικό κέρδος, αποτελεί παγκόσμια οικονομική πρωτοτυπία, δεν λαμβάνει υπόψη του όλες τις παραμέτρους λειτουργίας μιας επιχείρησης, όπως το κόστος λειτουργίας και στηρίζεται σε θεωρητικές πωλήσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί.Ουσιαστικά η εταιρία τονίζει ότι επιβλήθηκε πρόστιμο για πωλήσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν και δεν εισπράχθηκαν καθώς και κέρδος που επίσης δεν εισπράχθηκε.
Κλείνοντας η ΠΕΝΤΕ Α – Γαλαξίας αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι θα προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, ενώ δεν θα σταματήσει ως μία αμιγώς ελληνική επιχείρηση να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο παρά τις όποιες αντιξοότητες.