Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τη LEROY MERLIN

Η LEROY MERLIN συνεχίζει να στέκεται σταθερά δίπλα στην ελληνική κοινωνία και να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της #giakalo. Η εταιρεία, πιστή στο όραμα και τις δεσμεύσεις της, ενεργοποίησε και το 2022 όλους τους πυλώνες του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας: “Φροντίζουμε Για Την Κοινωνία”, “Φροντίζουμε Για Το Παιδί”, “Φροντίζουμε Για Το Περιβάλλον”, “Φροντίζουμε Για Το Μέλλον”, “Φροντίζουμε Για Την Ομάδα” και πραγματοποίησε συνολικά 85 δράσεις κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία πρόσφερε υποστήριξη σε κοινότητες, ΜΚΟ, στο σύστημα υγείας, αλλά και στους ανθρώπους της μέσα από στοχευμένες ενέργειες, ενώ 115 εθελοντές της εταιρείας συμμετείχαν ενεργά σε αυτές.

Με την πλειονότητα των πρωτοβουλιών της να επικεντρώνεται στο παιδί, η LEROY MERLIN προχώρησε κατά το 2022 σε 33 δράσεις για την υποστήριξη ΜΚΟ, αλλά και οργανισμών που φροντίζουν για τα παιδιά.
Ενδεικτικά, η LEROY MERLIN, στήριξε το Χαμόγελο του Παιδιού, τη Στέγη Θηλέων «Ο Άγιος Αλέξανδρος» και το Make a Wish, προσφέροντας προϊόντα διαμόρφωσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ενώ για το τελευταίο διέθετε το Αστέρι της Ευχής στα καταστήματά της, με σκοπό την πραγματοποίηση ολοένα και περισσότερων παιδικών ευχών. Σημαντική ήταν η προσφορά της εταιρείας και σε διάφορα σχολεία και ΚΔΑΠ, αφού παρείχε υλικά, χρώματα και προϊόντα για να καλύψει τις ανάγκες ανακαίνισης και αναβάθμισης τόσο των εσωτερικών
όσο και των εξωτερικών τους χώρων.