Η σχέση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με την κατάθλιψη

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης στους ανθρώπους, σύμφωνα με δύο μεγάλες έρευνες, που έρχονται να προστεθούν στις ενδείξεις για τις βλαβερές συνέπειες του μολυσμένου αέρα στην ψυχική υγεία.

Η πρώτη έρευνα εξέτασε περίπου 390.000 ανθρώπους στη Βρετανία για διάστημα 11 ετών. Τα επίπεδα ατμοσφαιρικής μόλυνσης στα οποία εκτέθηκαν εκτιμήθηκαν με βάση την κατοικία τους. Οι ερευνητές εξέτασαν το ποσοστό των μικροσωματιδίων (PM2,5 και PM10), του διοξειδίου του αζώτου (NO2) και του μονοξειδίου του αζώτου (NO). «Η μακροχρόνια έκθεση σε πολλούς ρύπους συνδεόταν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης και άγχους» σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η δεύτερη έρευνα επικεντρώνεται στις επιπτώσεις των μικροσωματιδίων (PM2,5), του διοξειδίου του αζώτου (NO2) και του όζοντος (O3) στα άτομα άνω των 64 ετών. Στόχος ήταν να εξεταστούν οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην εμφάνιση κατάθλιψης.

Η έρευνα βασίστηκε στη βάση δεδομένων της Medicare, της δημόσιας ασφάλειας υγείας στις ΗΠΑ για τους ηλικιωμένους, και εξέτασε περίπου 8,9 εκατ. ανθρώπους, από τους οποίους περίπου το 1,5 εκατ. έπασχαν από κατάθλιψη.

Τα συμπεράσματα δείχνουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κατάθλιψης. Aυτό εξηγείται από τη σύνδεση που παρατηρείται μεταξύ της μεγάλης συγκέντρωσης ρύπων και της εμφάνισης φλεγμονών στον εγκέφαλο.