Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής στo «Zero Waste HoReCa Hub»

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και αναγνώρισης Zero Waste HoReCa Hub είναι διαθέσιμη και προσκαλεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, να δηλώσουν ενδιαφέρον για να γίνουν μέλη του 1 ου Zero Waste HoReCa Δικτύου στην Ελλάδα, να εκπαιδευτούν σε θέματα κυκλικής οικονομίας και να αυξήσουν το ποσοστό ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τους, μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα.
Μέσα από μία εύκολη διαδικασία, οι επιχειρήσεις HoReCa, που απασχολούν μέχρι και 250
εργαζομένους, μπορούν να ξεκινήσουν το δικό τους ταξίδι για «Έναν Κόσμο Χωρίς
Απορρίμματα», ακολουθώντας 5 εύκολα βήματα:
1. Εγγραφή | Επίσκεψη στην ηλεκτρονική διεύθυνση ZeroWasteFuture.gr και δήλωση
ενδιαφέροντος για την εγγραφή στην πλατφόρμα.
2. Ενημέρωση | Διάθεση πλούσιου & χρήσιμου υλικού αναφορικά με τη μετάβαση της επιχείρησης στην κυκλική οικονομία.
3. Εκπαίδευση | Παρακολούθηση ψηφιακών επιμορφωτικών σεμιναρίων γύρω από την κυκλική οικονομία και τους τρόπους ορθής ανακύκλωσης απορριμμάτων τα οποία είναι διαθέσιμα διαρκώς.
4. Καταγραφή απορριμμάτων | Καταγραφή των απορριμμάτων που προκύπτουν από τη
λειτουργία της επιχείρησης σε εβδομαδίαια βάση, για το διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα.
5. Διάκριση | Δυνατότητα διάκρισης της κάθε επιχείρησης ως Gold, Silver ή Bronze μέλος του 1 ου ψηφιακού Zero Waste HoReCa Network, μετά την επιτυχημένη εκπαίδευση και την καταγραφή των μετρήσιμων αποτελεσμάτων της.